Chi Nei Tsang - Chi Kung


Chi Nei Tsang - Massatge Taoista
El Chi Nei Tsang és una pràctica de massatge taoista (una branca de la medicina xinesa)

que movilitza l’energia dels òrgans interns equilibrant i sanant aspectes físics,             
emocionals i mentals. Es practica bàsicament a l'àrea abdominal coordinant-nos 
amb la respiració conscient. Actua a partir de la llei dels 5 elements:  
Aigua / Ronyó, Fusta / Fetge, Foc / Cor, Terra / Melsa, Metall / Pulmó 

Sessions individuals - Temps aproximat 90'

 

Taller de Cos - Chi Kung
Pràctica d’estiraments i exercicis lents i automassatge per despertar, obrir, movilitzar
i equilibrar l’energia vital, en contacte amb la Natura.
Estar present i conscient del cos en coordinació amb la respiració, la pràctica d’arrelement 
i presa de Terra, de centrar-se i aliniar-se, d’observació i identificació, ajuda a aceptar 
i transformar tensions i emocions i augmenta la vitalitat.
Cultivant la presència, l’escolta interior i la mirada atenta, mitjançant la meditació, la quietud, 
el silenci, el caminar conscient, el somriure interior, trobem l’estat de calma que afavoreix 
l’equilibri, la creativitat, la flexibilitat, la comprensió i la integració.   

Sessions individuals i en grup - Temps aproximat 90'  
 

Quins beneficis pot aportar la pràctica de Chi Nei Tsang i Chi Kung:

•  Ajuda a eliminar o alleugerir la tensió muscular, rigidesa corporal, dolors cervicals 
   i d’esquena, mal de cap, dolors abdominals, digestions difícils, hèrnies de hiatus,  
   restrenyiment, dolors menstruals...
•  Ajuda a identificar, acceptar i transformar els trastorns emocionals: por, ira, tristesa,
   angoixa, preocupació...
•  Ajuda a recuperar la relació natural entre l’estructura corporal, la respiració, 
   el moviment i l’espai.
•  Ajuda a despertar i cultivar l’energia sexual com una energia sanadora i transformadora.
•  A la maternitat, ajuda a viure l’embaràs, el part, la lactància i la criança de manera
   conscient i respectuosa.
•  Ajuda a identificar i netejar memòries antigues, creences i patrons mentals que ja no ens valen.
•  Ajuda a millorar la comunicación entre persones, a establir relacions sense violència,
   a conscienciar-nos dels sentiments i necessitats, a anticipar-nos per comprendre l’efecte 
   de les nostres paraules i els nostres actes en els altres.
•  Ajuda a viure el dol (pèrdua) i la mort de manera natural i conscient.
•  Ajuda a vetllar el sentit i l’autèntica naturalesa del SER.